Europa Państwa i terytoria historyczne
Generalne Gubernatorstwo


Generalne Gubernatorstwo/Generalna Gubernia
(1939-1945)
[III Rzesza]

Jednostka administracyjno-terytorialna utworzona na podstawie dekretu Adolfa Hitlera z 12 października 1939 roku z mocą obowiązującą od 26 października 1939 roku, obejmująca część okupowanego wojskowo przez Niemcy terytorium II Rzeczypospolitej, która nie została wcielona bezpośrednio do Rzeszy.
Stolica: Kraków.

*Stamps/Znaczki*

Generalne Gubernatorstwo [III Rzesza], Lwów; 1942 r.


Generalne Gubernatorstwo [III Rzesza], Lwów; 1943 r.

Europa Państwa i terytoria historyczne
Generalne Gubernatorstwo


   Copyright © 2016
Created by: FoczQa