Europa Państwa i terytoria historyczne
Komisariat Rzeszy Wschód


Komisariat Rzeszy Wschód
(1941-1945)
[III Rzesza]

Nazwa organizmu okupacyjnego powstałego w 1941 roku po agresji III Rzeszy na ZSRR. W skład Komisariatu wchodziły tereny Białorusi i państw bałtyckich. Istniał on jako zwarta jednostka administracyjna od grudnia 1941 roku do kwietnia 1944 roku, później istniały tylko izolowane tereny kontrolowane przez Niemców.
Stolice: Kowno, później Ryga.

*Stamps/Znaczki*

Komisariat Rzeszy Wschód [III Rzesza], Ryga; 1942 r.

Europa Państwa i terytoria historyczne
Komisariat Rzeszy Wschód


   Copyright © 2016
Created by: FoczQa