Europa Kosowo


Kosowo
(Republika Kosowa)

Terytorium sporne w południowej Europie. Kosowo ogłosiło swoją niepodległość 17 lutego 2008 jako Republika Kosowa. Kraj ten jest uznawany przez 105 ze 193 państw członkowskich ONZ, 23 z 28 Unii Europejskiej i 24 z 28 NATO, jednakże formalnie jest państwem nieuznawanym.
Stolica: Prisztina.*Stamps/Znaczki*

Kosowo [ONZ], Prisztina; 1999 r.


Kosowo [ONZ], Prizren 2003 r.

Europa Kosowo


   Copyright © 2016
Created by: FoczQa