Europa Państwa i terytoria historyczne
Okręg Kłajpedy


Okręg Kłajpedy
(1919-1938)
[Liga Narodów, 1923-1938 Litwa]

Północno-wschodni fragment Prus Wschodnich położony na prawym brzegu Niemna, odłączony od Rzeszy Niemieckiej w wyniku wejścia w życie traktatu wersalskiego, w latach 1923-1938 autonomiczna część Pierwszej Republiki Litewskiej.
Stolica: Kłajpeda.

*Stamps/Znaczki*
Europa Państwa i terytoria historyczne
Okręg Kłajpedy


   Copyright © 2016
Created by: FoczQa