Europa Organizacja Narodów Zjednoczonych


Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
Uniwersalna (z wyjątkiem narodów niereprezentowanych) organizacja międzynarodowa, z siedzibą w Nowym Jorku, powstała 24 października 1945 roku, w wyniku wejścia w życie, podpisanej 26 czerwca 1945 roku w San Francisco, Karty Narodów Zjednoczonych. ONZ jest następczynią Ligi Narodów; stawia sobie za cel zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, rozwój współpracy między narodami oraz popieranie przestrzegania praw człowieka.*Stamps/Znaczki*

ONZ - Manhattan; 1957 r.


ONZ - Nowy Jork; 1959 r.


ONZ - Genewa; 1972 r.


ONZ - Nowy Jork; 1973 r.


ONZ - Nowy Jork; 1977 r.


ONZ - Wiedeń; 1990 r.


ONZ - Genewa; 1992 r.

Europa Organizacja Narodów Zjednoczonych


   Copyright © 2016
Created by: FoczQa